Actueel

Beste Cliënten,

Indien u één van onderstaande vragen met ja beantwoord kunnen we u alleen met een telefonisch of video afspraak helpen.
• Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
• Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
• Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?
Dit geldt natuurlijk ook voor de medewerkers van de praktijk.

Om de fysiotherapie behandeling in de praktijk veilig en verantwoord plaats te laten vinden hebben we de volgende huisregels:

Wat verwachten wij van u:
• Was bij binnenkomst de handen met zeep en droog de handen goed af
• Neem voldoende eigen handdoeken mee voor op de behandelbank
• Neem de 1,5 meter afstand in acht
• Gebruik het toilet zo min mogelijk
• Kom zoveel mogelijk alleen, en draag een mondkapje
• Kom maximaal 5 minuten voor de afgesproken tijd
• Maak na het sporten de gebruikte apparaten schoon
• In de oefenruimte mogen maximaal 2 patiënten trainen

Wat kunt u van ons verwachten:
• Wij houden ons aan de richtlijnen en adviezen van het RIVM, daarom dragen wij mondkapjes.
• Wij maken deurkrukken, de wachtkamer, behandelkamers en trainingsruimte extra schoon
• Na iedere behandeling wordt de behandelbank en de gebruikte hulpmiddelen schoon gemaakt
• Wij proberen zoveel mogelijk de anderhalve meter afstand aan te houden
• Wij wassen na iedere behandeling onze handen met zeep
• Wij hebben ons werkrooster aangepast om onderling contact te beperken
• Wij hebben de wachtkamer aangepast op 1,5 meter afstand
• Wij hebben een extra wachtruimte gecreëerd

 

Bel 010-4269938 of mail naar fysiosdw@xs4all.nl om een afspraak te maken of als u vragen heeft.  Spreek bij geen gehoor de voicemail in, wij bellen u terug.

Wij staan voor u klaar!

Team fysiotherapie Schiedam- West

Revalidatie coronapatiënten eerste lijn

Het coronavirus is een flinke aanslag op onze samenleving en in het bijzonder op de door corona getroffen patiënten. Een deel van deze patiënten zal na het doormaken van de ziekte baat hebben bij adequate revalidatie in de eerste lijn.  Doordat de patiënten tijdens ziekte inactief zijn, krijgen zij te maken met ademhalings- en lichamelijke problemen. Denk hierbij aan de afname van spiermassa en spierkracht. Gemiddeld verliest iemand die de hele dag op bed moet rusten ongeveer 5% aan totale spiermassa per dag. Multidisciplinaire samenwerking is bij de revalidatie belangrijk. Onze praktijk heeft een ‘mini-netwerkje’ opgezet met daarin een ergotherapeut, diëtist en logopedist.

Onze longfysiotherapeut, Marian v.d. Drift is aangesloten bij het Chronisch Zorgnet en Longnetwerk Eerstelijn Fysiotherapie Rotterdam e.o. (LEF010). Het zorgprogramma voor revalidatie ex-corona patiënten is gebaseerd op de laatste inzichten en moet worden gezien als een levend document, waarin steeds de laatste nieuw opgedane kennis zal worden verwerkt


Wandelen in de wijk

Het wandelen in de wijk is op dit moment stopgezet vanwege corona.

Voor aanmelden: fysiosdw@xs4all.nl of centrum-west@wotschiedam.nl

Vergoeding Fysiotherapie

Fysiotherapie wordt in voornamelijk vergoed uit uw aanvullende verzekering. Bij een chronische aandoening volgens vastgestelde lijst (https://zorgvergoeding.com/page/86/chronische-lijst-van-aandoeningen) vindt vergoeding vanaf de 20e behandeling plaats vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen kunnen worden vergoed uit uw aanvullende verzekering.

Op de volgende site vind u alle informatie over vergoeding fysiotherapie:

https://zorgvergoeding.com/page/82/vergoeding-en-uw-verzekering

Kwaliteitsmeting door Fysio Prestatie Monitor

Voor onze praktijk is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg belangrijk en we toetsen deze kwaliteit dan ook continue. We streven er naar om de kwaliteit van zorg voor de patiënt te verbeteren. Uw ervaring als patiënt is dus van essentieel belang!

Om te meten wat u als patiënt heeft ervaren met betrekking tot kwaliteit en zorgverlening binnen onze praktijk verstuurt een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau genaamd Fysio Prestatie Monitor (Qualizorg BV) vragenlijsten naar patiënten die in onze praktijk zijn behandeld en vrijwillig willen deelnemen aan dit onderzoek.

Met de Fysio Prestatie Monitor waarborgen we de anonimiteit en de kwaliteit van de meting. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Het kost u ongeveer 10 minuten om de vragenlijst in te vullen.

Als u bij ons in de praktijk wordt behandeld zal uw therapeut u vragen of u mee wilt werken aan dit onderzoek. Uw emailadres wordt dan in uw dossier genoteerd en na het afsluiten van de behandeling krijgt u automatisch een vragenlijst opgestuurd en we hopen dat u die dan in wilt vullen. Zoals gezegd krijgen wij alleen de uitkomsten te zien zonder dat we kunnen achterhalen wie deze heeft ingevuld.

fpm