Actueel

Oefentherapie bij patiënten met knieartrose en comorbiteit (=meerdere aandoeningen tegelijkertijd).

Onze praktijk doet mee aan een onderzoek van Reade, VU Medisch Centrum en Leids Universitair Medisch Centrum. In dit onderzoek worden fysiotherapeuten in de regio Noord- en Zuid -Holland met artrose als expertisegebied opgeleid om patiënten met knieartrose én comorbiteit te behandelen. In een recent uitgevoerde klinische trial in revalidatiecentrum Reade bleek dat oefentherapie, mits aangepast aan de comorbiditeit, veilig uitgevoerd kon worden én zeer effectief was in het verminderen van pijn en het verbeteren van fysiek functioneren bij deze complexe patiëntengroep. De behandelprotocollen uit dit onderzoek zijn nu aangepast voor gebruik in de eerstelijns fysiotherapiepraktijk voor patiënten met knieartrose die daarnaast een hartaandoening, diabetes type 2, COPD en/of obesitas hebben.

Om welke patiënten gaat het?

  • klinische diagnose van knie artrose
  • aanhoudende knie klachten (meer dan 3 maanden)
  • leeftijd onder de 80 jaar
  • Eén of meerdere van de volgende nevenaandoeningen: coronair lijden, hartfalen, COPD, diabetes type 2, obesitas

Als zich wilt aanmelden of meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met Marian van der Drift via 010-426 99 38 of via de mail fysiosdw@xs4all.nl

Wandelgroep

De begeleide wandelgroep en avonddriedaagse in het voorjaar van 2017 waren een groot succes! Daarom gaan we deze activiteit voortzetten in 2018. De deelnemers lopen ca. 2,5 kilometer met voldoende rustpauzes. De start is vanaf Fysiotherapie Schiedam-West. Als u mee wilt doen kunt u dit telefonisch doorgeven op 010-426 99 38, u kunt ons ook een mailtje sturen.

Vergoeding Fysiotherapie

Fysiotherapie wordt in voornamelijk vergoed uit uw aanvullende verzekering. Bij een chronische aandoening volgens vastgestelde lijst (https://zorgvergoeding.com/page/86/chronische-lijst-van-aandoeningen) vindt vergoeding vanaf de 20e behandeling plaats vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen kunnen worden vergoed uit uw aanvullende verzekering.

Op de volgende site vind u alle informatie over vergoeding fysiotherapie:

https://zorgvergoeding.com/page/82/vergoeding-en-uw-verzekering

Kwaliteitsmeting door Fysio Prestatie Monitor

Voor onze praktijk is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg belangrijk en we toetsen deze kwaliteit dan ook continue. We streven er naar om de kwaliteit van zorg voor de patiënt te verbeteren. Uw ervaring als patiënt is dus van essentieel belang!

Om te meten wat u als patiënt heeft ervaren met betrekking tot kwaliteit en zorgverlening binnen onze praktijk verstuurt een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau genaamd Fysio Prestatie Monitor (Qualizorg BV) vragenlijsten naar patiënten die in onze praktijk zijn behandeld en vrijwillig willen deelnemen aan dit onderzoek.

Met de Fysio Prestatie Monitor waarborgen we de anonimiteit en de kwaliteit van de meting. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Het kost u ongeveer 10 minuten om de vragenlijst in te vullen.

Als u bij ons in de praktijk wordt behandeld zal uw therapeut u vragen of u mee wilt werken aan dit onderzoek. Uw emailadres wordt dan in uw dossier genoteerd en na het afsluiten van de behandeling krijgt u automatisch een vragenlijst opgestuurd en we hopen dat u die dan in wilt vullen. Zoals gezegd krijgen wij alleen de uitkomsten te zien zonder dat we kunnen achterhalen wie deze heeft ingevuld.

fpm