Kwaliteit

Fysiotherapie Schiedam-West  biedt zorg die voldoet aan hoge kwaliteitsnormen. De zorg is klantgericht en wordt constant geëvalueerd en verbeterd. Evalueren doen we samen met individuele patiënten tijdens de behandeling, maar bijvoorbeeld ook door het uitvoeren van een  tevredenheidsonderzoek. Zorg en dienstverlening worden zoveel mogelijk afgestemd op de wensen en specifieke problemen van patiënten.Wij zien de patiënt als een actieve deelnemer in de diagnostiek, de behandeling én in het continu verbeteren van de kwaliteit.

In april 2011 hebben we het HKZ kwaliteitskeurmerk behaald!

Het HKZ Keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie voldoet aan eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, patiënten/ cliënten en de overheid worden gesteld. Dit is vastgesteld door een onafhankelijke certificatie-instelling.
Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De praktijk heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de patiënt/ cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt.

Ook in 2012 en 2013 hebben we de HKZ audits behaald.

Het HKZ Keurmerk betekent dat de praktijk:

– De zaken intern goed op orde heeft
– De patiënt/ cliënt principieel centraal stelt
– Betrouwbare resultaten kan presenteren
– Voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening

Alle fysiotherapeuten in onze praktijk zijn geregistreerd in:

  • Het BIG-register. Om in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) opgenomen te worden, moet een diploma van de studie fysiotherapie overhandigd worden. De titel fysiotherapie is wettelijk beschermd en mag niet zomaar door iedereen gebruikt worden.
  • Het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF. Opname in het kwaliteitsregister van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) houdt in:
    – Na-en bijscholing volgen
    – Gebruiken van richtlijnen
    – Aangesloten zijn bij Landelijke Klachtenregeling