Maritha Schouten- Werners

Fysiotherapeut
Beschikbare dagen:
  • Maandag
E-mailadres:
fysiosdw@xs4all.nl

Aanwezig:

Maandag van 09:00 tot 13:00

Specialisaties:

Oedeemtherapie

Hyperventilatie

Ontspanningstherapie

Bekkenbodem dysfuncties

Dry needling

BIG nr. : 39041160304

Terug naar overzicht